Home » 07 - Ruhsal Mesajlar » YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI
YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI

YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI

YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARIYÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI

AŞAMA BİR: Vicdanımızın (bedenlenmiş Ruhsal Benliğimizin) küçük sesine gittikçe uyumlanırız ve dinlemeye başlarız ve Duygusal Doğamızı iyileştirme ve armonize etme sürecine başlarız. Yavaşça ego arzu bedeni yerine Ruhsal Benliğimizin yaşam deneyimlerimizin rehberi ve yöneticisi olmasına izin veririz. Duygusal Beden bilincimizi yükseltme ve inceltme sürecine başlarız, bu acı verici ve zorlayıcı olabilir, ama aynı zamanda ödüllendirici ve aydınlatıcıdır.

AŞAMA İKİ: Bilinçaltı zihinlerimizin derinliklerini daha fazla araştırmaya başladıkça, duygusal irademizi Yüksek Benliğimizin – ÜstRuhumuzun iradesine ve İlahi İradeye uyumlama sürecini başlatırız. Ana mantramız/onaylamamız şu olur: “Herkesin en yüce hayrına Senin İraden olsun.” Bizlerin elektromanyetik, enerjisel Varlıklar olduğumuzu öğrendikçe, etrafımızdaki dünyaya sürekli olarak enerjisel düşünce formları yaydığımız anlayışına geliriz. O zaman bu pozitif veya negatif düşünce formlarını aynı frekanslardan oluşan olaylar/durumlar olarak deneyimlemek zorunda oluruz. Kişisel dünyamız şu andaki realite resmimize uymak için sürekli olarak kendisini yeniden düzenler. Deneme ve yanılma ile, Neden ve Etki veya Karma Yasalarını anlamaya başlarız. Ayrıca, varoluşun dünyasal planında birlikte yaratıcılar olarak yeteneklerimizi yavaşça saflaştırırken, Evrensel Tezahür Yasalarının anlayışını kazanırız ve bunları aktif şekilde kullanmaya başlarız. Evrenin işleyişinin yeni farkındalığı ve güveniyle, giderek kontrolü duygusal seviyede Yüksek Benliğimize bırakırız, çünkü şimdi Baba/Anne Tanrımızın sevgisi, güzelliği ve cömertliğinden haz almanın İlahi Doğuştan gelen Hakkımız olduğunu anlarız. Aynı zamanda Yüksek Benliğimizin olayları daha yüksek bir görüş noktasından gördüğünü ve her zaman bizi en iyi sonuca doğru yönlendirdiğini anlarız.

AŞAMA ÜÇ: Yükseliş merdiveninde biraz daha yukarı çıktıkça, yaşamlarımızdaki olayları daha yüksek bir görüş açısından görmeyi öğreniriz. Aramızdaki kalan enerjisel bağları koparabilmemiz için, karmik etkileşim yaşamış olduğumuz insanlarla tüm geçmiş anlaşmaları bozma veya iyileştirme acı verici sürecinden geçtik. her birimizin bir kez daha egemen Varlıklar olabilmemiz için sevgiyle bağışlarız ve bağışlama isteriz. Birçok geçmiş yaşam deneyimlerimizde yaratmış olduğumuz olası gelecekleri iyileştirerek ve dönüştürerek, geçmiş Karmanın ağır yükü olmadan geleceğe ilerleriz.

Zamanla ve bir çok Ruhsal arayış ve süreçlerle, giderek Duygusal Tarafsızlık için mücadele ederiz ve bunu kazanırız. Etrafımızdaki herkeste en iyiyi aramaya ve görmeye başlarken, daha derinden ve şefkatle severiz. Giderek ayrılığın ego – tahrikli kavramı “başka herkese karşı ben” kavramına karşı “biz ve grup bilinci” kavramını kucaklarız. Sınavlarımızı ve zorluklarımızı cezalandırma ve kötü talih yerine büyüme fırsatları olarak görmeyi öğrendik. Sonuç olarak, Duygusal Beden bilincimiz çok daha yüksek, çok daha saf titreşim frekansları ile rezonansa girmeye başlar. Şimdi dikkatimizi Zihinsel Bedenimizi saflaştırmaya, yükseltmeye ve armonize etmeye odaklamaya hazırız.

AŞAMA DÖRT: Bu aşamada, Ruhsal Benliğimiz yavaşça ÜstRuh Benliğimizin yüksek frekanslarını (niteliklerini, vasıflarını ve erdemlerini) bütünleştirirken, Üst Ruhumuz – Yüksek Benliğimiz dönüşüm sürecimizde daha aktif bir rol üstlenmeye başlar. İnançlarımızı, alışkanlıklarımızı ve zihinsel farkındalığımızın niteliğini gözden geçirme sürecine başlarız. Alt astral planların kitle bilinci inanç kalıplarından çıkıp bunların ötesine ilerlerken, büyüklerimiz ve aynı zamanda kültürel, dini ve hükümet liderleri tarafından aktarılmış olan büyük yargılamaları ve tutumları yeniden değerlendiririz.

AŞAMA BEŞ: Zihinsel Bedenimizin frekans kalıplarını saflaştırırken, yavaşça Kutsal Zihnimize ve orada saklanan yüksek zihinsel bilincimizin hazine sandığına erişim kazanırız. Kutsal Zihnimiz ve Kutsal Kalbimiz ruhsal arayışımızda rehberlik yapan etki olarak ÜstRuhumuz – Yüksek Benliğimiz ile birleşir. İzlenecek bir çok yol olduğunu öğrenirken, başka insanların inançlarına daha fazla hoşgörülü oluruz; ancak, şimdi tüm yolların en sonunda aynı varış yerine götürdüğünün farkındayızdır. Kendi gerçeğimiz olarak neyi kabul edeceğimiz ile ilgili ayırt edici olmayı öğreniriz ve sadece Kutsal Öz Benliğimiz içinde pozitif olarak rezonansa giren o gerçekleri kabul ederiz. Düşünce ufkumuzu genişletmeye başlarız ve bir çok insan ruhsal orijinlerimiz, neden burada Dünyada olduğumuz, bu yaşamdaki misyonumuz/amacımızın ne olduğu ve aşkınlıktan sonra bize ne olacağı ile ilgili daha fazla öğrenme arzusu geliştirir.

AŞAMA ALTI: Zihinsel/Duygusal bedenlerimizin frekanslarını yükseltirken, çakra sistemimiz çok daha hızlı ve uyumlu bir tarzda dönmeye başlar. Bu, omurga kolonu boyunca Medulla Oblongata’ya (yükseliş çakrası), Kutsal Zihne ve Taç Çakrasına kadar işleyen eterik Işık Tüpünün aktivasyonu ile sonuçlanır. Adamantine Parçacıkları adı verilen Yaratıcı Işığın Kutsal Beyaz Ateş Tohum Atomlarını içeren Kundalini adı verilen helezon şeklinde kıvrılmış enerji omurga kolonunda yukarıya doğru akmaya başlar. Kutsal Kalbimizin arka portalı vasıtasıyla Adamantine Işık Parçacıkları aldığımız için, aynı zamanda Taç Çakramız vasıtasıyla aşağıya doğru akış ve Kutsal Güç/Işık Çubuğu boyunca Kundalini Ateşinin yukarı doğru akışı olduğu için, Kutsal Kalbin portalları açılır. Eğer Sonsuzluk Nefesi veya diğer derin nefes teknikleri gibi bilinçli nefes armağanını kullanırsak bu süreç hızlanır.

AŞAMA YEDİ: EBEDİ “ŞİMDİ” ANINA odaklanabilmemiz için, GEÇMİŞİ İYİLEŞTİRMEYİ ve GELECEĞİMİZİ YAZMAYI öğrendik. Fiziksel zekamızı ÜstRuhumuzun – Yüksek Benliğimizin ruhsal bilgeliği ile birleştirdik; bu öğrenmiş olduğumuz bir çok yüksek ruhsal gerçeği sadece anladığımız ve kabul ettiğimiz anlamına gelmez, aynı zamanda bunları bütünleştirdiğimiz anlamına gelir. Gittikçe gelecek için daha ileri ve genişlemiş yönergelere uyumlanıyoruz. Bunu yaparken, yüksek frekanslı Tohum düşünceleri dünyaya yayabilmemiz için, bunları Yeni Çağ için Yaşam Çiçeğimize/Yaratım Çarkına göndeririz.

Beşinci boyutun daha alt planlarından çok daha fazla titreşim frekans kalıplarını çekerken, Ruhsal Şarkımız da çok daha yüksek titreşim frekanslarına uyumlanır ve rezonansa girer. Bu, Yüksek Benliğimizin uyuşabilir fasetlerinin kendi kişisel Işık sütunumuzda hizalanmaya girme işlemine başlaması için GÖKSEL BİR ÇAĞRI gönderir. Bu noktada Ruhsal Benliğimiz ile Yüksek Benliğimizin Kıvılcımlarının inişi hızlanmaya başlar ve yükseliş yolundaki ilerlememiz de büyük ölçüde hızlanır. Şimdi Yaşam Nehrinin Akışına girmeye hazırız ve TEREDDÜT OLMADAN RUHU İZLEMEYE başlarken, bize rehberlik edildiğini ve yönetildiğimizi biliriz.

AŞAMA SEKİZ: Yeni Var Olma Halimiz ve dünyayı görme yeni şeklimiz ile rahat olmaya başlarız. Kutsal Varlığımızın daha derinlerine girdikçe, yalnız kalmaya değer veririz. Kutsal Kalbimizde sağlam şekilde merkezlenmiş kalırken, her gün Canlı bir Meditasyon ve Canlı bir Dua olarak doğal bir şekilde işlev yapmayı öğrendik. Şimdi dünyasal illüzyonun bizim üzerimizde etkisi minimum; ama, sevgi dolu şefkatimiz tüm Varlıkları ve tüm Yaradılışı kucaklayacak şekilde büyüdü.

FİZİKSEL BEDENİN DÖNÜŞÜMÜ: Fiziksel bedenlerimiz de UYANIŞIMIZIN her aşaması sırasında dramatik şekilde etkilenir ve yükseliş semptomları bazı zamanlarda canlandırıcı, bazı zamanlarda rahatsız edici veya hatta acı verici olabilir.

BAŞMELEK MİKAİL TARAFINDAN IŞIKLANDIRILMIŞTIR

RONNA/KUTSAL KABİLE

YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI

YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI

Sonsuz Şifa Bireysel Seansları her derde çare buluyor.

Sunu1sdresde

Kendi dönüşümünüzü kendiniz sağlayamıyorsanız

Cavit Çağ’ın uyguladığı
SONSUZ ŞİFA Enerjisi BİREYSEL SEANSI alarak
Geçmişte yaşadığınız olayların
Fiziksel, Ruhsal, zihinsel ve duygusal alanlarınızda biriken toksinlerinden
Bilinçaltınızda oluşan çöp inanç, korku, öfke, acı ve nefretin üzerinizdeki olumsuz etkisiniden, kurtulup
Hayatınıza yeniden Sevinci, Neşeyi, Mutluluğu getirerek, Esnek düşünceler ile yaşam yolunuzu aydınlatarak
Kalıcı kalite ve sağlık getirebilir,
Aynı bedende yeniden sağlıklı olarak doğabilirsiniz.

Kendinize bu armağanı alın..

Siz buna LAYIKSINIZ

Tel: 0533 835 2473

Eğer 18:00-21:00 arası bu telefonu ararsanız,

Herhangi bir ARACI olmadan Cavit ÇAĞ‘la görüşebilirsiniz.

Sevinç, Neşe, Mutlulukla birlikte Sonsuz ŞİFA sizinle olsun.

YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI
Sonsuz Şifa uzmanı Cavit Çağ çöp duygularınızı alarak yaşama aynı bedende yeniden doğmanızı sağlıyor iletişim 0533 835 2473

Yaradan seni Bu dünyada
Acı çekesin diye Yaratmadı…

Sen neden?

ACILAR içinde yaşıyorsun
ANLAMIYORUM..
MADEM ki hayal kurabiliyorsun,
EN büyüğünü KUR, EN İYİSİNİ,
EN GÜZELİNİ İSTE
Bunu kendine LAYIK gör.
ANLASANA

Yaradan
Ona gönderdiğin MESAJA
Yaptığın duaya
Kurduğun hayale
YANIT verir..

Olmaz deme OLUR
Sen yeter ki İSTE

* Cavit ÇAĞ

YÜKSELİŞ YOLUNDA FARKINDALIĞIN AŞAMALARI

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

YORUMLAR

Tavsiye Edilir

BİR YILDIZ TOHUMU MUSUNUZ?

BİR YILDIZ TOHUMU MUSUNUZ?

1-Ruhunuzun sanki zamanın başlangıcından beri varmış kadar yaşlı olduğunu hissediyorsanız 2-Ruhunuz yorgun ve tek yapmak …