Yaralı Şifacı Chiron (Şiron, Kiron)

BU DÜNYA DA NEFES ALMAYA BAŞLAYAN HER İNSAN ŞİRON YARASINI TADACAKTIR…

Hepimizin bu hayattan aldığı bir yarası vardır. İçerlerde biryerlerde kanayan, sızısı hiç bitmeyen ama şekil değiştiren , canımızı yakan Şiron yaralarımız vardır…

KENDİNİ DÖNÜŞTÜR VE FARKINDA OL!EĞER SEN BUNU BAŞARAMAZSAN EVREN SANA BUNU İTTİRE İTTİRE YAŞATIR…

Buda ;”Acılarımızla ve şifalarımızla yüzleşme zamanı “demektir…

Mitolojide yaralı şifacı olarak bilinen chiron, kendi oku ile yanlışlıkla yaralanmış ve kendi yarasına merhem olmaya çalışırken diğer kişillere şifa vermiş olan yarı insan yarı at olan bir mahluktur.

Astrolojide Chiron

Astrolojik yönüne bakacak olursak Chiron asteroit ya da kuyruklu yıldız olarak tanımlanır fakat her ikisinin özelliğini de taşır. Yörüngesi ise fiziksel realitemizi temsil eden Satürn ile farkındalık aydınlanma ve özgürlüğü temsil eden Uranus arasındadır ve bu iki gezegen arasında sanki bir köprü görevi görür. Bu yönü ile Satürn’den aldığı enerjiyi Uranüs’e taşır gibidir. Gerçekliğin ve akıl sınırlarının ötesine geçebilme ile gelen aydınlanmaya sebep olabilecek ve yaralanma ile sonuçlanan olaylara sebep olur. Elips şeklindeki yörüngesi yüzünden bazı burçlarda daha az ve bazı burçlarda daha uzun kalır, bir turunu ise yaklaşık 50 yılda tamamlar.

Satürn zamandır, bilinç sınırlarıdır, dünyadır, gerçekliktir, korkulardır ve bedendir. Ruh ise bedene bağlanması sonucunda tekamül edebilmek için zamanın içine hapsolmuş ve bedenle sınırlandırılmış gibidir. Uranüs ise sınırların kalkması ve duvarların yıkılması gibidir. Ani şoklar ile gerçekleşen önyargıların yıkılmasını ve öngörülemez olayları temsil eder ve insan doğasına göre bu oldukça zor ve korkulan bir durumdur bu yüzden Chiron’un olduğu evde korkularımız da gizlidir. Satürn ve Neptün’ün olduğu ev kadar açık değildir belki bu korkular fakat onlardan daha güçlüdür çünkü kişi başına gelene kadar bu korkusunun farkında değildir ve göremez bu yüzden kaçamaz ve herkes bu tuzağa yakalanır. Herkesin kendisinin sebep olduğu ve göremediği bir yarası vardır fakat yara şifa olur, bir başkasında can bulur. Kişi kendine şifa olamadığı konuda bir başkasına olur, şifa aynadan yansır gibi diğer kişilerden yansır ve yine kişinin kendisini bulur. Her şifa sonucu ruh özgürleşir.

Chiron doğuştan bilinçaltında getirdiğimiz, kendimizde göremediğimiz  fakat başkasında gördüğümüzde sahip çıkıp sarmaya çalıştığımız yaralarımız ile ilgilidir. Çocukluktan itibaren aynı yaralanmaları yaşar ve hayatımıza da aynı yaralara sahip kişileri çekeriz. Onlara şifa oldukça kendi yaramızı sarar, kendi içimizdeki kanayan yarayı iyileştirmeye çalışırız. Ruhun özgürleşmesini engelleyen yaralar bir başkasına şifa oldukça sarılır ve ruh özgürleştiği kadar özüne yaklaşır. Şiron inançla birlikte gelen şifadır ve maddesel alandan ruhsal alana geçiş kapısının anahtarıdır.

Chiron en az gezegenler kadar önemlidir ve oldukça etkilidir. Chiron’un olduğu ev ve yerleştiği burç doğuştan getirdiğimiz yaramızın hangi hayat temasında olduğunu ve kendimize şifa olamazken diğer kişilere hayatlarının hangi alanlarında yardımcı olduğumuzu gösterir. Bilinçaltımızda doğuştan getirdiğimiz yaramızı tekrar yaşayıp hatırlayabilmemizi sağlayan bir hayat içine doğarız ve seçimlerimizi yine aynı sonucu alabilecek şekilde yaparız.

Chiron’un bulunduğu ev, hayatta hangi konulardan sınavlara gireceğimizi ve kişileri hangi hayat alanında şifalandırarak yaramızı iyileştirmeye çalıştığımızı gösterirken, bulunduğu burç ise bunu hangi temada nasıl ve ne şekilde yaptığımızı gösterir.

Chiron’un Evlerdeki Etkisi:

Chiron 1. evde: Kendini ortaya koyabilme, hayatta kalabilmek adına mücadele edebilme konusunda problemler ve isteksizlikler yaşama, kişilik problemleri, bedensel özellikler ile ilgili memnuniyetsizlik ya da doğuştan gelen bedensel kusurlar, doğum anında yaşanan problemler ve zorluklar, kendini teşvik etme ve cesaretlendirme konusunda yaşanan problemler sonucu yetersizlik hissi, karakterini yansıtamama, kendini gösterememe ve bu konularla ilgili korkular.

Chiron 2. evde: Maddi kayıplar ya da problemler, sahip olduklarını kaybetme korkusunun sebep olduğu sahip olmaktan kaçma isteği ya da sahip olduklarına fazla bağlanma ve bunun sonucunda alınan yaralar, kendini değersiz hissetmesine sebep olabilecek olaylar, değerleri ile ilgili alınan yaralar, kendi sahip olduklarını ve parasını yönetme ya da maddi ve fiziksel güvencesini koruyamama.

Chiron 3. evde: Dil, iletişim ya da algı problemleri, kendini ifade etmekte zorlanma, yanlış anlaşılma korkusu, iletişim ve dil aracılığı ile yara alma yıkıcı kırgınlıklar, Kardeşler ile ilgili alınan yaralar ya da kardeşten mahrum kalma ve bunun eksikliğini hissetme, hayatının ilk dönemlerinde kendini ifade etmesine izin verilmemiş, söyledikleri dinlenmemiş ya da önemsenmemiş olması sonucu kendini ifade edebilme kaygısı ve saplantısı.

Chiron 4. evde: Ebeveynler ile ilgili alınan yaralar, duygusal güvencesinin yeterince sağlanmamış olması ve bunun eksikliğinin verdiği yara, ebeveynler ile ilgili mahrumiyetler ya da uzak kalma, güven sorunları, evde huzursuzluk, kendini bir yere ya da birine ait hissedememe, yuva kurma ile ilgili sorunlar ve engeller, ev ve aile ortamına ulaşma zorluğu.

Chiron 5. evde: Çocuklar ile ilgili alınan yaralar, hayattan zevk almayı engelleyen sorunlar, spor, şans oyunları ya da sanatsal yönden başarısızlıklar, engeller, kayıplar, yaratıcılık gerektiren konularda başarısızlık, aşktan yana derin izler bırakan yaralar korkular ve engeller, mutluluk verirken mutlu olamama, kendi yapmak isteyip yapamadıklarını çocuklarına yaptırmaya çalışma.

Chiron 6. evde: Bedeni fazla ihmal etme ya da hastalık konusunda saplantı ve korkular, sağlık konusunda alınan ve korkulara sebep olan duygusal yaralar, günlük işlerde, çalışma koşullarında karşılaşılan engeller zorluklar, astlardan yana zarar görme riski, psikolojik sorunların bedensel rahatsızlıklara yansıması.

Chiron 7. evde: İlişkiler ve evlilik ile ilgili problemler, yaralanmalar, ilişkide başarısız olma ya da evlilik korkusu, ilişkilerde dengeyi bulamama, evlilik yada ilişkilerden yana bilinç altına yerleşmiş olan korkuların evliliğe yansıması, evliliğin bitmesi ya da derin yaralara sebep olması, bu konularda kendi şifasını bulmakta zorlanırken diğer kişilere çözümler üretebilme.

Chiron 8. evde: Küçük yaşta ölüm riski, ölümcül bir hastalıkla yaşamak zorunda kalma riski, yakınların kaybından yana alınan derin yaralar, ölüm korkusu, ölümün farkında olarak yaşamak, derin dönüşümlerden geçiren deneyimler, intihar düşünceleri, kaybetme korkusu, mirastan yana hakkını alamama, maddi yönden başkasına bağımlı hale gelme, eşin maddi konuda yara alması, derin izler bırakan maddi zorluklar ve borçlar ile ilgili duygusal yaralar ve kayıplar.

Chiron 9. evde: Yüksek eğitimin engellenmesi ya da yarım kalması ile ilgili alınan derin yaralar, eğitim konusunda karşılaşılan engeller, zorluklar, başkalarına ruhsal ve manevi konularda bilgiyi aktarma öğretme fakat kendisinin bu bilgilerden yeterince faydalanamaması, inanç ile ilgili tıkanıklıklar, bakış açısı ile ilgili önyargılar, inanç ile ilgili fazla hassasiyet ve toleranssızlık ya da inanç kaybı.

Chiron 10. evde: Kariyer ve meslek alanında derin yaralanmalar sonucu iz bırakan deneyimler, kariyer alanında istenen hedefe ulaşamama, ulaşamayacağı yüksek hedefler belirleyerek kariyerden piskolojik olarak kaçma, kendi başarılarını görememe, Anne ile ilgili zorluklar, yaralanmalar, toplum içinde itibarın ve saygınlığın düşmesi. Ebeveynlerin yüksek beklentileri sonucu yerleşmiş olan başarısızlık ve yetersizlik duygusu.

Chiron 11. evde: Problemli ve zarar verici arkadaş çevresi, umutların ve hayallerin yıkılması sonucu alınmış derin yaralar, arkadaş çevresi tarafından zarar görme sonucu sosyal çevreden uzaklaşma, antisosyallik, kalabalık korkusunun verdiği toplumdan kaçış ya da yanlız kalma korkusunun verdiği fazla arkadaş edinme çabası, isteklerin gerçekleşmesi ile ilgili sürekli tıkanıklık ve engeller.

Chiron 12. evde: Kontrol dışı kayıplar, gizli düşmanlar tarafından arkadan dönen oyunlar sonucu alınan yaralar, değersizlik hissi, ruhsal problemler, fiziksel ya da duygusal yöndem özgürlüğün kısıtlanması ya da engellenmesi sonucu yerleşmiş olan korkular, hapsolmuşluk hissi veren deneyimler, yaşam şartlarını kısıtlayan kronik hastalıklar.

Chiron’un Burçlardaki Etkisi

Chiron koç burcunda: Kendi istekleri ile ve hakkını arama ile ilgili konularda yara alma, hayatta kalma dürtüsü ve kendi faydası ile ilgili konularda harekete geçememe, ne istediğinin farkında olamama, başkasının faydası söz konusu olduğunda son derece girişken bir şekilde harekete geçme, kendi hakkını savunamazken baskasının hakkını savunma konusunda tam bir savaşcı gibi davranma, kendini ortaya koyma konusunda zorlanırken başkalarını cesaretlendirme, harekete geçirme ve ataklaştırma konusunda başarı.

Chiron boğa burcunda: Maddi ve fiziksel güvencesinin zarar görmesi sonucu alınan yaralar, Kendi maddi ve fiziksel güvenliğine fark etmeden zarar verici davranışlarda bulunurken başkalarını bu konuda güvenini sağlama çabası, diğer kişilerin değerlerini kabullenememe, sahip olduklarının değerini bilememe, kendi yeteneklerini göremezken başkalarının yeteneklerini ortaya çıkarmakta onlara yardımcı olma, etrafta huzur ve sakinliği başkaları için temin ederken kendi huzurlu ve sakin taraflarını ortaya çıkaramama.

Chiron ikizler burcunda: İletişim ve bilgi konusunda kendini yetersiz hissetme, zıt düşünceleri birleştirememe sonucu zihinsel karışıklık ve düşüncelerde gelgitler, kendi düşüncelerinin birbiri ile çelişmesi, sinirsel problemler, kendi fikirlerine karşı güvensizlik, odaklanma sorunu, zihnen yaşadığı zıtlıklar sonucu istemediği tercihler yapmış olmanın açtığı yaralar ile diğer kişilere oldukça faydalı fikirler sunabilme, iletişimi abartma yada çok fazla suskun olma arasında dengeyi kuramama.

Chiron yengeç burcunda: Duygusal güvenliğin zedelenmesi sonucu alınan ve derin izler bırakan yaralar, kendi duygularını önemsemezken başkalarına duygusal yönden destek olma ve bunun bağımlısı olma, insanların ona ihtiyacı olduğu duygusu ile beslenme, sevdiklerinden ayrılma korkusu, geçmişinden kopamama, duygularını bastırma. Anne ile ilgili problemler, anneden duygusal güvence görmemiş olma ihtimali.

Chiron aslan burcunda: Kendine olan güvenin yıkılması sonucu değersizlik hissi, egonun sarsılmasına sebep olan deneyimler ve suçluluk duyguları, sürekli kendini kontrol etme çabası, yüceltilme ve değer görme isteğine rağmen alınan yaralar sonucu bunu reddetme ve engelleme, kendini göstermekten kaçınma, kendi yaratıcılığını ve yeteneklerini bastırma, yönetici yönünü açığa çıkaramama sonucunda diğer kişilere bu konularda yardım etme çabası.

Chiron başak burcunda: Diğer kişilere hizmet ederken kendini ihmal etme, fazla detaycı ve mükemmelliyetçi davranarak kendini yıprattığını fark edememe, diğer kişilere sağlık ile ilgili şifa verme fakat kendini iyileştirememe, kendi sağlığını ihmal etme, işini en iyi şekilde yapma konusunda saplantılar, hastalık korkusu.

Chiron terazi burcunda: Uzlaşma, birliktelik ve barışın olmadığı bir çocukluk hayatı sonucu kendini savunma çabasının bilinçaltına yerleşmiş olması, ilişkilerde karşı tarafa güvenememe ve eleştirilme korkusu, ikili ilişkilerde dengeyi ve adaleti sağlayabilme konusunda zorlanmalar, bir başkası ile birlikte hareket etmekten kaçınma, sürekli kendini savunmaya çalışma, karşı taraftan gelebilecek tehlikelerden korkarak fazla diplomatik davranışlar. Kendi içindeki uyumu, güzellikleri ve huzuru görememe ve farkedememe bunun yanında diğer kişilerin uzlaşmasına, hayatlarına uyum ve güzelliğin getirilmesine yardımcı olma.

Chiron akrep burcunda: Hayatın ilk yıllarında alınan derin yaralar, zor ve dönüştürücü bir çocukluk hayatı, affetmekte zorlanma, cinsellikle ilgili problemler, takıntılar ve alınan yaralar, duygulara fazla takılma. Kendi içindeki yıkıcı gücü görememe ya da bundan kaçma, yıkımdan korkmasına rağmen diğer kişileri derin dönüşüm deneyimlerinde ayakta tutma, kendi zarar görme riskini göz ardı edip güç verme ve yıkımlardan kurtarma çabası.

Chiron yay burcunda: Vizyonunu görebilme konusunda başarısızlık, iyimserlik ve genişleme ile ilgili engeller, inançlarla ilgili sorunlar, ilim ve maneviyatta içindeki genişliği görememe ve farkedememe, diğer kişilerin ise bu konularda genişlemesine yardım ederek kendi içindeki inancı görebilme ve farkedebilme.

Chiron oğlak burcunda: İçindeki var olan otorite enerjisini ve sorumluluk duygusunu korkular sebebi ile bastırma ve bunun sonucunda sorumsuzca davranışlar sergileme, ya da fazla kontrollü davranışlar, baba figürü ile ilgili alınmış yaralar, başarma ve kariyer takıntısı, yerine getiremeyeceği konularda sorumluluklar üstlenme, diğer kişilere sorumluluk ve başarı konusunda şifa olma.

Chiron kova burcunda: Gerçekçi olmayan ideallerin peşinden gitmek uğruna alınmış derin yaralar ya da ideallerinden bütünü ile vazgeçme, kendi fikirlerini başkasına zorla kabul ettirmeye çalışma ya da fikirlerini dışa vurmaktan korkma ve kaçma ve başkalarının fikirleri ile hareket etme, diger kişilerin ideallerini, umutlarını, hayallerini gerçekleştirebilmesinde şifa olabilmek.

Chiron balık burcunda: Fazla fedakar ve merhametli davranma sonucunda kendini kurban konumuna düşürerek alınan derin yaralar, Kendi ruhsal gücünü görememe ve farkedememe, kişilerin kendi içindeki ruhsal gücü açığa çıkararak kendi içindeki sonsuzluğu keşfedebilme.

Sonsuz Şifa Bireysel Seansları her derde çare buluyor.

Sunu1sdresdeKendi dönüşümünüzü kendiniz sağlayamıyorsanız

Cavit Çağ’ın uyguladığı
SONSUZ ŞİFA Enerjisi BİREYSEL SEANSI alarak
Geçmişte yaşadığınız olayların
Fiziksel, Ruhsal, zihinsel ve duygusal alanlarınızda biriken toksinlerinden
Bilinçaltınızda oluşan çöp inanç, korku, öfke, acı ve nefretin üzerinizdeki olumsuz etkisiniden, kurtulup
Hayatınıza yeniden Sevinci, Neşeyi, Mutluluğu getirerek, Esnek düşünceler ile yaşam yolunuzu aydınlatarak
Kalıcı kalite ve sağlık getirebilir,
Aynı bedende yeniden sağlıklı olarak doğabilirsiniz.

Kendinize bu armağanı alın..

Siz buna LAYIKSINIZ

Tel: 0533 835 2473

(WHATS APP” tan da arayabilirsiniz)

Eğer 18:00-21:00 arası bu telefonu ararsanız,

Herhangi bir ARACI olmadan Cavit ÇAĞ‘la görüşebilirsiniz.

Sevinç, Neşe, Mutlulukla birlikte Sonsuz ŞİFA sizinle olsun.

Cavit Çağ çöp duygularınızı alarak yaşama aynı bedende yeniden doğmanızı sağlıyor iletişim 0533 835 2473

Keşke dememek için sevdiklerinizin kıymetini onlar yanınızdayken bilin