TELEPATİ YETENEĞİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI.

 

Telepati Yeteneğinizin Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Mırıldandığınız şarkı radyoda çalınmaya başlarsa, aklınıza gelen kişiyle yolda karşılaşırsanız veya canınızın çektiği meyveyi arkadaşınız getiriyorsa siz bir telepatsınız demektir.

Telepati, kişiler arasında bir fikir ya da duygunun hiçbir araç kullanılmadan iletilmesi, biçiminde tanımlanabilir. Pratik hayatın içinde farkında olmadan telepati yeteneğimizi sık sık kullanırız. Bazen şaşırtıcı tesadüfler şeklinde dikkatimizi çeker, Fakat, yine de bunun üzerinde fazla durmadan gülüp geçeriz.
Mesela çalmakta olan telefonun kimden geldiğini tahmin etmek, mırıldanmakta olduğumuz şarkının radyoda çalınmaya başlaması, aklınıza gelen kişiyle yolda giderken karşılaşmak, canınızın çektiği meyveyi ya da herhangi bir şeyi arkadaşınızın getirmesi gibi daha pek çok örnek sayılabilir ve bütün
bunların tesadüf olduğunu düşünüp önemsemeyiz. Aslında bütün bu tuhaf tesadüfleri telepati olarak tanımlayabilir ve dikkat ettikçe bu yeteneğimizin gelişmesini sağlayabiliriz. Hepimizde az ya da çok derece derece ortaya çıkan telepatinin düzenli bir çalışma sonucu gelişmesi mümkün.

İyi bir algılayıcı olmak için ilk adım, şuurlu zihnimizi sakinleştirmeyi öğrenmektir Bu çalışmalardan zevk almasını bilmelisiniz çünkü bir oyun gibidir Her hangi bir alıştırma üzerinde çok zaman harcamayın çünkü aynı alıştırmayı tekrar tekrar yapmak yerine, çabucak birinden diğerine geçmek daha iyidir Bu alıştırmaları kesinlikle kendinizi zorlamdan, rahat ve huzurlu bir zihinle yapmalısınız Yorgun yada keyifsiz olduğunuz zamanlarda kesinlikle alıştırma yapmayın Sıkıntı, stres ve her türlü heyecansal halleriniz telepati yeteneğinizin su üstüne çıkmasına engel olur Bu nedenle mümkün olduğunca sakin bir şuur hali içinde çalışmalarınızı sürdürün Parapsikoloji Laboraturlarında yapılan çalışmalarda, telepati alıştırmalarını sakin bir zihinle yapmayan araştırmacıların psişik güçlerini, yanlış cevaplar verecek şekilde kullandıkları tespit edilmiştir Bu durumda insanlar, psişik yeteneklerini çalışmaya katmadan rasgele yaptıkları tahminlerin ötesine geçememişlerdir

Klasik paranormal olaylar olan Telepati ve ruhsal görü, aslında duyu ötesi algı adıyla bilinen yeteneklerdendir. Bu iki yeteneği birbirinden ayırmak güçtür. Genellikle Telepati (Uzaduyum), zihinler arasındaki paranormal bilgi iletişimi olarak kabul edilir; “ruhsal görü”deyse bilgi başka bir zihnin yardımı olmaksızın elde edilir. Oldukça yakın bir zamana kadar Telepatinin bir çeşit manyetik yada elektriksel etki olduğu düşünülüyordu. Oysa bunun böyle olmadığı deneylerle ispatlandı. Bir kere elektriksel enerjinin uzaklık arttıkça zayıflaması gerekir. Ama Duyuötesi algılama uzaklıktan etkilenmez.

Bir elmaya baktığımızda onu görürüz. Ama,eğer bu elma görme alanımız dışında, örneğin başka bir odada, hatta kilometrelerce uzakta bir yerdeyse ve biz zihnimizde onu görebiliyorsak işte bu Duyuötesi algıdır. Birkaç örnek verelim. Çoğu kez yaşadığınız anı sanki daha öncede yaşamış yada bir filmde görmüşsünüzde hatırlayamıyorsunuz izlenimine vardığınız olmuştur. Yine birisini düşünürken aniden o kişiden telefon geldiği yada yolda karşılaştığınız çok olmuştur.

Telepatik alış, özellikle duygusal olarak birbirlerine yakın olan kişilerin arasında daha kolay ortaya çıkabilmektedir Psişik çalışmalarınızı sürekli aynı odada yapınız Böylece odanız sizin enerjilerinizle dolar ve başka enerjiler orada barınamaz Odanızın aurası gün geçtikçe daha yüksek seviyeli bir hal alacaktır Çalışma yaptığınız odanın aurasını düşürmemek için kesinlikle, o odada münakaşalara girmeyin, kızgınlık, öfke, kin, kıskançlık gibi negatif enerjileri odanızda üretmeyin ve başkalarının da üretmesine izin vermeyin Fırsat buldukça odanızda pozitif enerji yayma çalışması yapın Gevşedikten sonra tüm odanızı temizleyecek olan sevgi, şefkat, merhamet gibi pozitif yüklü enerjilere konsantre olun Odanızda özellikle çalışmadan bir saat önce sadece mavi bir ışık yakın Mavi rengin enerjileri polarize etme özelliği vardır Ruhsal olgunluğunuz arttıkça sizi saran biyomanyetik enerji alanınız yani auranız da buna bağlı olarak güçlenecektir Bu da bilgilerinizin artmasıyla doğru orantılıdır

Auranızı güçlendirici imajinasyon ve telkin çalışmalarında bulunun Kendinizi pozitif bir enerji alanıyla sarabilirsiniz Bunu yapmak için gözlerinizi kapatın, gevşeyin ve kendinizi parlak bir ışıkla çepeçevre kuşatılmış olarak imajine edin Beyaz ışığın, hem ön hemde arkanızdan genişleyerek başınızın üstünden geçtiğini ve ayaklarınızın altına kadar sizi kuşatmasını isteyin Beyaz ışık olumsuzlukları yok etme gücüne sahiptir Koruyucu bir kalkan görevi yapar

Egzersiz 1

Şimdi şunu deneyebilirsiniz. Telepatik gücünüzü bir ölçün bakalım. Bu deneyde bir arkadaşa ihtiyacınız olacak;
Bu uygulama için bir verici ve bir alıcı gerekiyor İlk olarak verici ve alıcının birer kağıt kalemi olmalı Verici çizmeyi kararlaştırdığı nesneyi önce zihnide çizmeli sonra kağıda çizmeye başlamalı, çizerken de onu alıcının zihnine yansıttığını düşünmelidir Alıcı ilk zihinsel görüntüyü alınca çizmeye başlamalıdır İlk telepati denemesinde alıcının çizdiği, vericininkinin aynısı olmasına gerek yoktur, sadece mantıksal bir benzerlik olması bile yeterlidir

Egzersiz 2

İnsanlarda telepatik yeteneğin bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması ile ilgili, laboratuarlarda yapılan denemelere çok benzer bir testte budur Eğer bu çeşit bir denemeden daha önce geçmediyseniz, telepati çalışmalarınıza başlamadan önce bunu uygulamanız isabetli olacaktır Her şeyden önce zihni tüm düşüncelerden arındırmalısınız Teste başlamadan önce birkaç dakika tam bir sessizlik ve sükunet içinde bedeninizi ve zihninizi dinlendirmelisiniz Test için kağıt, kalem, bir takım Zener kartı (Zener kartınız yoksa kendiniz de yapabilirsiniz Yeter ki ters çevirdiğinizde ön yüzlerinde hangi şeklin bulunduğu belli olmasın Bunlar üzerlerinde beş ayrı şekil ‘artı-daire-kare-yıldız-dalgalı’ taşıyan 25’lik bir deste karttır), sessiz bir oda, iki iskemle, bir küçük masa gereklidir Süjeyi rahat bir iskemleye ve odanın bir ucuna oturtun Test sırasında alıcıyla verici arkaları birbirine dönük olarak oturmalıdırlar

Göndericinin önünde, üzerinde Zener kartları bulunan küçük masa ve her iki süjenin elinde birer kalem bulunmalıdır Verici süje kartları karıştırarak, içlerinden birini zihnine projekte ettiğini hissedince kalemiyle (hazır olduğunu belirtmek için) masaya bir defa vuracak Bunun üzerine alıcı süje,vericinin zihnine hangi şeklin projekte edilmiş olduğunun ‘görmeye’ çalışacaktır Bunu gördüğü zaman, alıcı süje önündeki (yada elindeki) kağıda yazacak ve bunu belirtmek için kalemiyle bir yere vuracak ki, verici zaman geçirmeden ikinci kart konsantre olsun ve deney bu şekilde 25 kart tamamlanıncaya kadar devam etsin Her bir kart üzerinde en az 30 sn konsantre olarak düşünülmelidir ve vericinin konsantrasyonu çok önemlidir Vericinin deney sırasında zihnini meşgul etmemelidir Alıcı şahıs kesinlikle mantık yürütmeden içine doğacak olan düşünceyi beklemelidir Hem alıcının hemde vericinin gözleri açık yada kapalı olabilir ancak, verici için gözlerin açık olarak şekle bakması daha iyidir Böylece konsantrasyonunu daha iyi sağlayacaktır

Egzersiz 3

2-3 adetin doğru olarak bilinmesi tesadüfle açıklanabilir Bir kaç deneme sonunda eğer bu oranın üzerine çıkılamıyorsa çalışmadan gerekli verim alınamıyor demektir Bu alıcıdan yada vericiden kaynaklanabilir Böyle bir durumda eşler birbirine uyum sağlayamamış olabilir, eşlerin değiştirilip tekrar denenmesi yararlı olabilir 5 adet, kritik bir sayıdır Bu yüzden bu sayıya ‘sınır rakamı’ denir İlk çalışmalarda bu sayı yeterli olmasına karşın, bir kaç ay içinde bu sanır aşılamıyorsa yine çalışmalarınızın veriminin yeterli olamadığını düşünebilirsiniz Eşinizi değiştirerek denemelere devam edebilirsiniz
5-10 adet, telepatik algılama yeteneğinizin çalışmaya başladığını gösterir Denemelere devam ettikçe, oranınızın arttığını göreceksiniz Başka eşlerle de denemeler yaparak daha verimli algılamalar yapabilip yapamadığınızı kontrol ediniz Veriminiz artmıyorsa aynı eşle devam ediniz Bu noktada verici olmaya mı yoksa alıcı olmaya mı yatkınsınız, kesin olarak bir ayırım yapmanız gerekiyor Hangisine daha yatkınsanız o yönde çalışmalarınızı sürdürünüz
10-15 adet, telepati yeteneğinizin varlığını gösteren yeterli orandır 15-20 adet, ileri seviyede telepati yeteneklerinin hem alıcıda hemde vericide gelişmiş olduğunu gösterir 20-25 adet, çok ender olarak görülen ve tam başarının yakalandığı en üst seviyedir Eşler arasındaki büyük uyumun da göstergesidir

* alıntıdır..

Sonsuz Şifa Bireysel Seansları her derde çare buluyor.

Sunu1sdresdeKendi dönüşümünüzü kendiniz sağlayamıyorsanız

Cavit Çağ’ın uyguladığı
SONSUZ ŞİFA Enerjisi BİREYSEL SEANSI alarak
Geçmişte yaşadığınız olayların
Fiziksel, Ruhsal, zihinsel ve duygusal alanlarınızda biriken toksinlerinden
Bilinçaltınızda oluşan çöp inanç, korku, öfke, acı ve nefretin üzerinizdeki olumsuz etkisiniden, kurtulup
Hayatınıza yeniden Sevinci, Neşeyi, Mutluluğu getirerek, Esnek düşünceler ile yaşam yolunuzu aydınlatarak
Kalıcı kalite ve sağlık getirebilir,
Aynı bedende yeniden sağlıklı olarak doğabilirsiniz.

Kendinize bu armağanı alın..

Siz buna LAYIKSINIZ

Tel: 0533 835 2473

(WHATS APP” tan da arayabilirsiniz)

Eğer 18:00-21:00 arası bu telefonu ararsanız,

Herhangi bir ARACI olmadan Cavit ÇAĞ‘la görüşebilirsiniz.

Sevinç, Neşe, Mutlulukla birlikte Sonsuz ŞİFA sizinle olsun.

Sonsuz Şifa uzmanı Cavit Çağ çöp duygularınızı alarak yaşama aynı bedende yeniden doğmanızı sağlıyor iletişim 0533 835 2473

Hayat bu belli olmaz
UMUDUNU
Asla KAYBETME..
Bir gün
Bir bakarsın,
HOŞÇAKAL’ ların,
Karanlık bir gecenin,
Güneş ışığıyla
Aydınlanıp
Sabah olması gibi.
Birinin çıkıp gelmesiye
HOŞGELDİN’ lere dönüşür..!
* Cavit Çağ