Reklam
Home » 04 - Tamamlayıcı Tıp » Qigong Nedir? | Sonsuz Şifa

Qigong Nedir? | Sonsuz Şifa

Çeşitli amaçlarla kendi yaşam enerjisi üzerinde çalışma, beslenme, başkalarına şifa verme ve yerleşim uygulamaları çigon-gun kapsamındadır. Kendi başına yapılan uygulamalar beden, soluma, zihin ve yaşam enerjisi düzenleme temelleri üzerine kuruludur, belli duruş, devinim, soluma, titreşim (sesler), imgeleme, zihin odaklama ve kendi kendine masaj yöntemlerini içerir.

Kullanım Alanları:
1. Tıp uygulamaları (tedavi ve sağlığı koruma, bünyeyi güçlendirme)
2. Din uygulamaları (acılardan kurtulmak, ruhu eğitip yüksek bir düzeye
getirmek ve böylece bağımsızlaşıp dünyaya yeniden doğmamak)
3. Savaş ve gösteri sanatları uygulamalarının etkinliğini arttırmak (Çin?deki
geleneksel savaş sanatlarını icra eden Vuşu okulunda)
4. Spor uygulamalarının etkinliğini arttırmak
5. Psikoterapide travmalıların tedavisinde
6. Pedagojide konuşma ve öğrenme güçlüğü çekenlerin tedavisinde
7. Özellikle tiyatro olmak üzere çeşitli güzel sanatların eğitiminde
8. Çin?de halk çigongu başlığı altında çeşitli amaçlara yönelik olarak

Çigongun gerçek tayfı ve araştırma alanı, sağlığı koruma, iyileştirme ve hastalık tedavi etme amaçlı alıştırma ve meditasyonlardan çok daha geniştir. Ruhanîlik, spor, savaş, sahne sanatları ve özel yetenek alıştırmaları gibi birtakım alanlarda da kullanılır. Ruhsal alandaki çigong uygulamaları bilinci genişletmek, yeniden bedenlenme döngüsünden çıkmak ve dünya yaşamına geri dönmemek amacını gütmüştür; kuramı, ruhsal olmayan çigong kuramından daha derin, uygulamaları daha zordur. Savaş ya da savunma alanında çigong yaşama gücünü geliştirip öz savunmak ya da rakibe yöneltmek amacıyla kullanılır. Bu çigong aynı zamanda diğer spor dallarında da başarı kapasitesini arttırıcı niteliktedir. Spor ve sahne sanatları alanlarındaki çigong alıştırmaları, zihni ve bedeni işbirliği içinde çalıştı-rarak verimi ve konsantrasyonu arttırma amacını güder. Batıda artık çocuk ve erişkinlerde olmak üzere travmalıların ve öğrenme güçlüğü çekenlerin iyileşme-sinde de kullanılmaktadır.
Tıbbî çigong alıştırmalarının ereği hastalıkları önceden önlemek, sağaltmak, bünye kuvvetlendirmek, erken yaşlanmayı önlemek ve ömrü uzatmaktır. Çin?de çigongu en uzun süreyle inceleyen grup Çinli hekimler oldu. Tıbbî çigong onların insan bedenindeki yaşam enerjisinin akışı ve davranışı üzerine olan bilgilerinden ortaya çıktı.

Son yıllarda sistematik olarak yapılmış olan tıbbî gözlemler, çigong tedavisinin çeşitli kronik hastalıklara yapılan müdahalelerde tatminkâr sonuç verdiğini kanıtlamıştır. Çigong özellikle tedavi gerektiren bazı kronik hastalıklarda tedaviyi desteklemekte ve süresini kısaltmaktadır. Klinik deneyler çigongun, özellikle hipertansiyon (yüksek tansiyon), koroner kalp hastalığı, gastrik (mide) ya da duodenal (oniki parmak bağırsağı) ülser, kronik hepatit (sarılık), kronik hazımsızlık, gas-troptoz, nevrasteni, TB (verem), kronik bronşit, kronik bronşiyal astım, yaşlılığa ait bel ağrısı, hamilelik toksemisi (kan zehirlenmesi) ve pelvik iltihaplanmada etkili olduğunu göstermektedir. Çigong hastalığın şiddetini düşürebilir, hiçbir özel donanım olmadan erken iyileşme sağlayabilir. Bu yüzden kliniklerde hizmete sokulması oldukça arzu edilmektedir.

Çigong sağlam bir bünye yaratmada da etkilidir. Koruyucu ve iyileştirici etkisini hareket ve duruşlarıyla, soluk düzenlemesi ve düşünce denetimiyle, bünye geliştirme ve bedenin direncini kuvvetlendirme yollarıyla gösterir. Örnek olarak bünyeleri soğukalgınlığına yatkın olanlar her gün düzenli çigong çalışarak etkin bir iyileşme olanağına kavuşurlar. Uzmanlaşmış çigong pratisyenleri

Tıbbî çigong alıştırmalarının ereği hastalıkları önceden önlemek, sağaltmak, bünye kuvvetlendirmek, erken yaşlanmayı önlemek ve ömrü uzatmaktır. Çin?de çigongu en uzun süreyle inceleyen grup Çinli hekimler oldu. Tıbbî çigong onların insan bedenindeki yaşam enerjisinin akışı ve davranışı üzerine olan bilgilerinden ortaya çıktı.
alıştırmaların, daha iyi bir hazım, daha sağlıklı soluma, kalp-damar ve sinir sistemleri işlevlerinin iyileşmesi gibi faydalarını hep görürler. Çigong uyku kalitesini iyileştirir, yorgunluğu giderir, fiziksel ve zihinsel güçlenme sağlar, fiziksel dayanıklılığı ve böylece çalışma etkinliğini arttırır. Yaşlanmaya karşı koyucu ve yaşam uzatıcı etkileri vardır. Uzun süre alıştırma yapan yaşlılar bu iddiayı haklı çıkarmaktadırlar. Çigongun geriatriye (yaşlılık bilimi) katkısı oldukça fazladır.

Bütün çigongların sağlık koruma ya da hastalık geçirmedeki etkisini arttırmak için çalışma ve dinlenmenin uygun bir dengesinin kurulması, yeme alışkanlıklarının ve genel olarak günlük yaşamın düzenlenmesi gerekir.

Sosyal maliyet ekonomide göz önüne alınmayan, ancak her toplumda çeşitli nedenlerle uğranılan sosyal zararları tanımlayan bir olgudur. Örnek olarak tütün üretiminin hep, üretim alanında ne kadar çok kişiye iş olanağı sağladığı, dolayısıyla ülke ekonomisine ne kadar katkıda bulunduğu vurgulanırken gerek pasif gerekse aktif sigara içenlerin uğradığı bedensel ve psikolojik zararlar göz ardı edilir. Gelişen endüstri çoğunlukla doğal çevreye hasar vererek toplum sağlığını tehdit eder. Bu ve benzeri sosyal maliyetler yalnızca bireylerin yaşam kalitelerini düşürmekle kalmaz, büyük bir işgücü kaybı da yaratırlar. Sosyal maliyet olgusunu asgari düzeylere çeken sistemlerin değeri böylece ortaya çıkar.

Doğal bir koruyucu sağlık yöntemi ve tipik bir halk sağlığı uygulaması olan çigong kitlelere kolaylıkla yayılabileceği için sosyal maliyeti büyük miktarlarda düşürmeye adaydır. Bunun en büyük örneği, çigongun çıktığı yer olan Çin?dir. Çin?de çigong uygulamaları teşvik edilmekte ve bu yolla sosyal maliyetler büyük miktarlarda düşürülmektedir.

Tıp çevreleri yürüttüğü araştırmalarla çigongu ciddiye alıyor. Klinik deneyler, özellikle kronik hastalıklarda modern tıbbın uyguladığı ana tedaviye destek veren çigong uygulamalarının iyileşme oranlarını önemli ölçüde arttırdığını gösteriyor. Pedagoji (öğrenme güçlükleri) ve psikoloji (travmalar) alanlarında da bilimin hizmetinde olan çigonga bazı hastalık durumlarında tek iyileşme yolu olarak da başvuruluyor.

Toplumun gönenci bireylerin esenlikleri üstüne kurulu, bireysel esenlik de bütüncül sağlığa bağlıdır. İnsanın her tür gereksiniminin doyurucu biçimde karşılanması beraberinde bütüncül sağlığı getirir. Fiziksel, ruhsal ve sosyal gönenci sürdürmek kişisel sorumluluk gerektiren bir eğitim konusudur. Çigong insan bedenini, zihnini ve ruhunu bir bütünlük içinde çalıştırarak zayıf yönlerini giderir, hem kendi içindeki biyolojik organizasyonu hem de çevresiyle iletişim kurma yeteneğini güçlendirir. Sağlam bünyeli, açık zihinli, kendisi ve çevresiyle barışık ve iletişim içinde olan bireylerden oluşan bir toplumda kim yaşamak istemez!?

Bazılarımız da ruhsal alanda ilerleme yolunu seçmiştir. Çigongun yetenek geliştirme tayfı ruhsallığı da içine alacak kadar geniştir. Sınırlarını bilmemekle beraber zihnin ve ruhun olanaklarının çok fazla olduğunu hissedebiliyoruz. Zihni berraklaştırıp algılama yeteneğini geliştirmek, güçlü bir farkındalık hali yaratmak ve istenci hedef konu üzerinde yoğunlaştırmak çigongun ruhsal erdemleri arasına girer.
Çigong etkinliğini kanıtlamış bir yaşam bilimi; birçok dünya ülkesinde onay görüyor ve düzenli aralıklarla seminerleri düzen-leniyor; bu bağlamda kitlelere öğretilip düzenli uygulamalara geçilmesi insanlığın yaşam düzeyini yükseltecek, dolayısıyla uygarlığı ileri götürecektir.

Çin inanışına göre göğüs boşluğunun tam iki parmak altında hayat enerjisinin güç merkezi bulunmakta. Buna “Ki” denilmekte. Ki-Gong solunum, hareket, meditasyon hareketlerinden oluşan bir şifa jimnastiğidir. Uyum içerisinde olan hareketler, vücudun kasılması ve dinlenmesi sayesinde hedefe doğru gider.

Bu uygulamalardaki görüşe göre, vücut oksijen aldığında “Ki” denen enerji ile dolmasıdır. Bu enerji vücudun enerji hatlarına akarak vücudun rahatlamasını sağlamakta. Ki-Gong ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılamaz. Ama konsantrasyon bozukluğu veya vücudun rahatlaması ve dinlenmesi için uygulanabilir.
Ki-Gong uygulamaları için 1 metrekare yer yeterlidir. Daha detaylı bilgi için konu ile ilgili kitap almanız ve günde 10-15 dak. bu işe ayırmanız yeterlidir

Qigong (ki gong), fiziksel çalışma, felsefe, koruyucu ve tedavi edici sağlık bakımı konularını kapsayan bir Çin sistemidir. Qi (ki), hava, yaşam nefesi veya yaşamsal öz anlamına gelir. Gong ise, çalışma, kendini disipline etme, başarı veya uzmanlık anlamları taşır. Bu sanat, aerobik forma girme, izometrik, izotonik, meditasyon ve rahatlama tekniklerini birleştirir. Qigong disiplini ile yapılan egzersizler, vücudumuzda dolaşan yaşam gücü üzerinde kontrol elde etmemizi sağlar. Qigong’un 3.000’den fazla çeşidi ve beş temel Qigong geleneği vardır: Taoist, Budist, Konfiçyüsçü, dövüş sanatı ve tıbbi. Yani Qigong, Tai Chi ve Kung Fu gibi birbiriyle ilişki içindeki pek çok disiplinin yumuşak bir formudur. Biz burada, Formdakal okurları için Qigong’un daha çok tıbbi geleneğini ele alacağız.

Diğer türler gibi, tıbbi Qigong da “Daha yüksek yaşamsal enerjinin sağlanması ve bilinçli bir şekilde kontrol altına alınması”dır. Yan Xin bunu, “İnsan vücudunun evrenle uyum içinde birleşmesi üzerine kurulu, eski felsefi sistem” olarak tanımlar. İnsan türünün doğadan ayrı tutulmasını şiddetle reddeden Qigong, modern Batı’nın biyomedikal düşünce temellerine de meydan okur.

Tıbbi Qigong, meditasyonla birlikte nefes egzersizlerini de gerektirir. Nefes egzersizleri, meditasyon durumunu daha da güçlendirmek gibi unsurlara yardımcı olur. Kişi, tetikte olmasa da yanında neler olup bittiğinin farkındadır; trans halinde değilse de tamamen rahatlamıştır. Qigong durumunda, endişeler ve dertler uçup gider. Onların yerine pozitif imgeler, daha yüksek bir kendine güven duygusu ve yüksek bir ruh hali gelir. Sonunda dalgınlık, depresif düşünceler ve endişeler yok olacaktır. Meditasyonla kişi, mutluluk duyguları kazanır. Bu da vücutta kanın ve Qi’nin, yani yaşamsal gücün dolaşımını canlandırır. Eğer kişi hastaysa, zamanla vücut fonksiyonları bu sayede normale dönebilecektir. Eğer hasta değilse, bu sayede daha sağlıklı ve iyi hissedebilecektir. Her yaştan insan Qigong öğrenip uygulayarak gelişebilir ve içindeki canlılığı ve sağlığı koruyabilir.

Qigong’la kişinin sanal olarak her hastalıkla savaşabileceği söylenmektedir. Qigong’la hastaların, batılı doktorların iyileştirilemez derecede psikosomatik olarak nitelendirdiği ruhsal kökenli bedensel rahatsızlıklarda %50 iyileşme sağlayabildiği söylenmektedir. Eğer Qigong’u var olan bir hastalığınızı iyileştirmek için uygulamak istiyorsanız, lisansı olan Çinli bir doktorun rehberliği ile yapmanız tavsiye edilmektedir. Kesinlikle tamamen tek başınıza denemeyin. Yeni başlayanlar için profesyonel denetim gereklidir. Burada doktor, ya da Qigong pratisyeni, batılı doktorlar gibi bir tamirciden ziyade bir danışman ve öğretmen gibidir. Sağlık koruma veya iyileştirme sürecinde, hasta aktif bir katılımcı olmalıdır.

Hastalıkları Önleme
Qigong bireylere, rahatlamış, uyumlu, dinamik bir denge hali sağlamak için bir yöntem sunar. Genel sağlık durumunu geliştirir, acıdan uzak, canlılık ve zevk dolu bir yaşam sürmelerini sağlar. Qigong, sanal olarak herhangi bir kronik sağlık problemini tedaviye yönelik, özel bir yöntemdir. Çin’e özgü tıbbi masaj (tuniah) çeşitleri, direkt olarak Qigong’dan türemiştir. Bu uygulamalar, ortodoks tıbbi müdahalelerini destekleyici ve tamamlayıcı niteliktedir.

Qigong’un binlerce yıllık tarihinde milyonlarca insan Qigong öğrenmiş ve uygulamıştır. Qigong’un ne kadar eski olduğu bilinmiyor, fakat Çin tarihinde eskilere gidildikçe, kültürel etkisi daha da büyük bir şekilde gözler önüne serilmektedir. Bazı kaplumbağa kabuğu eserleri, en az 7.000 yıl önce sanatın önemli olduğunu kesinleştirmektedir. Arkeolojik kanıtlar, Qigong uygulamasının bir milyon yıl öncesine kadar uzandığını desteklemektedir. Yaklaşık 2.000 yıl önce yazılan “Sarı İmparator’un Dahiliye Klasiği”, Qigong uygulamasını sistematik olarak açıklayan ilk eser olmuştur. Günümüzde Qigong, Kung Fu filmlerinin popülaritesinin artması, akupunktur ve Çin bitkisel ilaçları ile, sonunda Kuzey Amerika’ya kadar uzanmıştır.

Peki Qigong bilinç arttıran bu fonksiyonu nasıl sunuyor? Qigong uygulaması, insanları vücutlarındaki içsel işlemlere karşı duyarlı hale getirerek, doğanın eşsizliği içinde vücudun yerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu da bizi, qi’mizi etkileyen dengesizlik ve engellere karşı dayanıklı kılar. Bu duyarlılık, içimizdeki birbirine zıt yin ve yang faktörlerinin, parçası olduğumuz kainat düzenine entegre olmasına yardımcı olur. Qigong öğrencisi, zihin ve bedenin birbirinden ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu öğrenir. Zihin ve bedenin birbirinden ayrılması varsayımını ilk olarak 1600’lü yıllarda Descartes ortaya atmıştı. Günümüzde çoğu batılı halen bu varsayımı benimsemektedir. Qi’yi, beden (madde, yapı) ve zihin (işlem, fonksiyon) arasındaki ilişkiyi entegre eden güç olarak da algılayabiliriz. Çin tıbbı, insanla doğa arasındaki ilişkileri şiddetle empoze eder. Bazıları Qigong’u Çin tıbbının ayrılmaz bir parçası olarak görür. Buna göre, Çin bitkileri, akupunktur ve Qigong bir bütünün üç parçasıdırlar ve su, buhar ve buz gibi birbirlerine çok yakın bağları vardır. Genellikle birbirlerinden ayrı kullanıldıkları gibi, hepsi bir arada kullanılabilirler. Uygun beslenme ve masajla uygulandıklarında, geleneksel Çin sağlık koruma yöntemlerinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilirler. Akupunktur ve bitkisel ilaçlar genel olarak hastalıkları iyileştirmeye yoğunlaşırken, Qigong genellikle iyi sağlığı korumaya yöneliktir, tıpkı masaj ve dengeli (yin ve yang için) beslenme gibi…

Qigong felsefesinde temel hedeflerden biri, zihin ve bedenin uyum dengesini korumak veya yeniden kurmaktır. Qigong’la kişi qi’sini toplayıp bir rahatsızlık veya engellenmenin oluştuğu bölgeye yöneltebilir. Qigong uygulayanlar, iyileşmekten de fazlasını kazanmaktadırlar. Batı medeniyetinde yaygın olarak görülen tekdüzelik ve yabancılaşma durumundan uzaklaşarak, hayata yönelik farklı bir bakış açısı edinme ve yaşamın dinamik beraberliğini hissetme şansı yakalarlar. Qigong öğrencileri, türümüzün bazı başarılı üyeleri gibi “kendini gerçekleştirme” potansiyellerini kullanmayı öğrenirler.

Qigong uygulamak, tansiyonu ve nabzı düşürür, metabolizmayı yavaşlatır, vücudun laktik asit üretimini ve oksijen ihtiyacını azaltır. Endokrin sisteminin gücünü yükseltir. Ayrıca, solunumda rol oynayan ve oksijenin hücrelere dağılmak üzere hazırlanmasını sağlayan temel maddeler olan adenozin monofosfat ve guanozin monofosfat üzerinde düzenleyici bir etkisi de vardır. Qigong’un oluşturduğu yoğunlaşma hissi, vücudun ateşinin hafifçe yükselmesi ve yüksek miktarda oksijen emiliminden kaynaklanır. Qigong, qi’yi harekete geçirir, kan dolaşımını hızlandırır ve yin yang dengesini sağlar. Bağışıklık sistemini destekler ve Uzakdoğu köşemizde daha önceki makalelerimizde de bahsettiğimiz, qi’nin içinde dolaştığı meridyen ve kanalların açılmasını sağlar.

Çin tıbbı anlayışına göre, pek çok hastalık birbirine zıt çevre koşullarının etkisinden kaynaklanmaktadır: sıcak-soğuk, rüzgar, kuruluk-nem; yanlış diyet uygulama; bozuk yiyecekler, kurtlar ve mikroplar, zehirlenme ve kirlilik, travma ve kazalar. İçten gelen durumlar, öfke, mutluluk, acı veya korku ve uygun olmayan zihinsel durumlar ve inançlar gibi duyguların aşırı veya yetersiz olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca ciddi problemler doğurabilecek ruhsal rahatsızlıklar da vardır. Bu faktörler bireyin qi’sinin aşırı, yetersiz, engellenmiş, tıkanık olmasına ve böylece tüm problemlerin oluşumuna sebep olabilir.

Bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman, birey duygusal olarak bedenine yoğunlaşır, qi ve kan dolaşımı özgürce gerçekleşir, o zaman çoğu rahatsızlığı da yok olabilir.

Qigong’un iyileştirici etkilerinden yararlanabilmek için Qigong master’ı olmanıza gerek yok. Sağlık amaçlı durumlarda, sadece birkaç egzersiz öğrenmeniz gereklidir. Fakat Qigong bir anında tedavi aracı değildir. Yararını görebilmek için kişinin dinginlik durumuna ulaşmayı başarmış olması, gerginlikten kurtulmuş olması, pozitif bakış açısı geliştirmesi ve güçlü bir niyetle yola çıkması gereklidir.

Reklam

Nedir?

Antik Çin’in uzun geçmişi olan kültürel bir mirasıdır. Yaşam enerjisi üzerinde uzun sürelerle kararlı olarak çalışmaya ve bu konuyu incelemeye çigong denir. Çigong çi ve gong sözcüklerinden türemiştir. Çi evrenin temelindeki enerji, doğal güç, canlıların bedenlerindeki yaşam enerjisi şeklinde tanımlanabilir. Gong ise iş, kararlı çalışma demektir. Gong sözcüğünün başına getirilen ek ne işi ya da çalışması olduğunu anlatır.

Çigongun geçmişi antik çağa kadar gider, birkaç bin yıllık bir tarihi vardır. Tarihî kayıtlar, dörtbin yıl önce Çin’de insanların, dans karakterli bir hareket dizisiyle hastalıklarını tedavi ettiklerini, enerji ve solunumlarını düzenlediklerini göstermektedir.

Çigong büyük ölçüde Budacı ve Daocu (Taocu) alıştırma kültürü, Hint ve Tibet kökenli enerji uygulamaları ve geleneksel Çin tıbbının enerji bilimi birikimleri üzerine kuruldu. Budacılık ve Daoculuk başta olmak üzere bu köklü kültürlerin uygulamaları insanın zihnini ve bedenini birlikte eğiterek beraberinde daha yüksek bir bilinç düzeyi ve daha iyi bir yaşam kalitesi getirdi, insanın gerçek kimliğini ve bütünle bağlantılarını aradığı ruhsal gelişme sürecini teşvik etti, aydınlanmaya götürdü ve ömrü kalitesini arttırarak uzattı.

Tıbbî çigong geleneksel Çin tıbbının önemli bir parçası ve Çin’e özgü bir koruyucu sağlık yöntemi olarak görülür. Geleneksel Çin tıbbına göre birçok hastalık zihindeki dengesizliklerden kaynaklanır, bedenlerimizdeki yaşam enerjisi döngüsü ise zihinle bağlantılıdır. Böylece sağlığın korunmasında zihnin ve yaşam enerjisinin düzenlenmesi büyük önem kazanır.

Kendi yaşam enerjisi üzerinde çalışma, beslenme, başkalarına şifa verme ve yerleşim uygulamaları çigongun kapsamındadır. Kendi başına yapılan uygulamalar beden, soluma, zihin ve yaşam enerjisi düzenleme temelleri üzerine kuruludur, belli duruş, devinim, soluma, titreşim, imgeleme, zihin odaklama ve kendi kendine masaj yöntemlerini içerir.

Hangi Amaçlarla Çalışılır?

Çigongun gerçek tayfı ve araştırma alanı, sağlığı koruma, iyileştirme ve hastalık tedavi etme amaçlı alıştırma ve meditasyonlardan çok daha geniştir. Ruhanîlik, spor, savaş, sahne sanatları ve özel yetenek alıştırmaları gibi birtakım alanlarda da kullanılır. Ruhsal alandaki çigong uygulamaları bilinci genişletmek, yeniden bedenlenme döngüsünden çıkmak ve dünya yaşamına geri dönmemek amacını gütmüştür; kuramı, ruhsal olmayan çigong kuramından daha derin, uygulamaları daha zordur. Savaş ya da savunma alanında çigong yaşama gücünü geliştirip öz savunmak ya da rakibe yöneltmek amacıyla kullanılır. Bu çigong aynı zamanda diğer spor dallarında da başarı kapasitesini arttırıcı niteliktedir. Spor ve sahne sanatları alanlarındaki çigong alıştırmaları, zihni ve bedeni işbirliği içinde çalıştırarak verimi ve konsantrasyonu arttırma amacını güder. Batıda artık çocuk ve erişkinlerde olmak üzere travmalıların ve öğrenme güçlüğü çekenlerin iyileşmesinde de kullanılmaktadır.

Tıbbî çigong alıştırmalarının ereği hastalıkları önceden önlemek, sağaltmak, bünye kuvvetlendirmek, erken yaşlan-mayı önlemek ve ömrü uzatmaktır. Çin’de çigongu en uzun süreyle inceleyen grup Çinli hekimler oldu. Tıbbî çigong onların insan bedenindeki yaşam enerjisinin akışı ve davranışı üzerine olan bilgilerinden ortaya çıktı.

Sağlığa Yararları

Son yıllarda sistematik olarak yapılmış olan tıbbî gözlemler, çigong tedavisinin çeşitli kronik hastalıklara yapılan müdahalelerde tatminkâr sonuç verdiğini kanıtlamıştır. Çigong özellikle tedavi gerektiren bazı kronik hastalıklarda tedaviyi desteklemekte ve süresini kısaltmaktadır. Klinik deneyler çigongun, özellikle hipertansiyon (yüksek tansiyon), koroner kalp hastalığı, gastrik (mide) ya da duodenal (oniki parmak bağırsağı) ülser, kronik hepatit (sarılık), kronik hazımsızlık, gastroptoz, nevrasteni, TB (verem), kronik bronşit, kronik bronşiyal astım, yaşlılığa ait bel ağrısı, hamilelik toksemisi (kan zehirlenmesi) ve pelvik iltihaplanmada etkili olduğunu göstermektedir. Çigong hastalığın şiddetini düşürebilir, hiçbir özel donanım olmadan erken iyileşme sağlayabilir. Bu yüzden kliniklerde hizmete sokulması oldukça arzu edilmektedir.

Çigong sağlam bir bünye yaratmada da etkilidir. Koruyucu ve iyileştirici etkisini hareket ve duruşlarıyla, soluk düzenlemesi ve düşünce denetimiyle, bünye geliştirme ve bedenin direncini kuvvetlendirme yollarıyla gösterir. Örnek olarak bünyeleri soğukalgınlığına yatkın olanlar her gün düzenli çigong çalışarak etkin bir iyileşme olanağına kavuşurlar. Uzmanlaşmış çigong pratisyenleri alıştırmaların, daha iyi bir hazım, daha sağlıklı soluma, kalp-damar ve sinir sistemleri işlevlerinin iyileşmesi gibi faydalarını hep görürler. Çigong uyku kalitesini iyileştirir, yorgunluğu giderir, fiziksel ve zihinsel güçlenme sağlar, fiziksel dayanıklılığı ve böylece çalışma etkinliğini arttırır. Yaşlanmaya karşı koyucu ve yaşam uzatıcı etkileri vardır. Uzun süre alıştırma yapan yaşlılar bu iddiayı haklı çıkarmaktadırlar. Çigongun geriatriye (yaşlılık bilimi) katkısı oldukça fazladır.

Bütün çigongların sağlık koruma ya da hastalık geçirmedeki etkisini arttırmak için çalışma ve dinlenmenin uygun bir dengesinin kurulması, yeme alışkanlıklarının ve genel olarak günlük yaşamın düzenlenmesi gerekir.

Hakan Onum
www.vadiruhu.com

Sonsuz Şifa Bireysel Seansları her derde çare buluyor.

Sunu1sdresdeKendi dönüşümünüzü kendiniz sağlayamıyorsanız

Cavit Çağ’ın uyguladığı
SONSUZ ŞİFA Enerjisi BİREYSEL SEANSI alarak
Geçmişte yaşadığınız olayların
Fiziksel, Ruhsal, zihinsel ve duygusal alanlarınızda biriken toksinlerinden
Bilinçaltınızda oluşan çöp inanç, korku, öfke, acı ve nefretin üzerinizdeki olumsuz etkisiniden, kurtulup
Hayatınıza yeniden Sevinci, Neşeyi, Mutluluğu getirerek, Esnek düşünceler ile yaşam yolunuzu aydınlatarak
Kalıcı kalite ve sağlık getirebilir,
Aynı bedende yeniden sağlıklı olarak doğabilirsiniz.

Kendinize bu armağanı alın..

Siz buna LAYIKSINIZ

Tel: 0533 835 2473

Eğer 18:00-21:00 arası bu telefonu ararsanız,

Herhangi bir ARACI olmadan Cavit ÇAĞ‘la görüşebilirsiniz.

Sevinç, Neşe, Mutlulukla birlikte Sonsuz ŞİFA sizinle olsun.

Sonsuz Şifa uzmanı Cavit Çağ çöp duygularınızı alarak yaşama aynı bedende yeniden doğmanızı sağlıyor iletişim 0533 835 2473

Kendiniz olmanıza izin vermeyip
engel koyan insanları hayatınızdan
Çıkarın!

* Cavit ÇAĞ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

YORUMLAR

Tavsiye Edilir

Elimizin Altındaki Mucizeler…

Hepimizin günlük yaşantısında karşılaştığı stres, yorğunluk, beden ağrıları konusunda hepimizin kolaylıkla uygulayabileceği bir takım basit …