Home » 04 - Tamamlayıcı Tıp » REİKİ İNİSİYELERİ NASIL YAPILIR? | Sonsuz Şifa
REİKİ İNİSİYELERİ NASIL YAPILIR?  | Sonsuz Şifa

REİKİ İNİSİYELERİ NASIL YAPILIR? | Sonsuz Şifa

REİKİ İNİSİYELERİ NASIL YAPILIR?  | Sonsuz Şifa

Usui Reiki üstadı Grandmaster Teacher İsmail Bülbül ile Usui Reiki YAKIN-UZAK inisiyeler nasıl yapılır içerikli söyleşi…

L.N : Hocam tabi ki de tam içeriğini anlatmanızı beklemiyoruz ama, doğru inisiye alıp almadığımızı test edebilmemiz açısından, inisiye nasıl yapılmalıdır, mümkünse bunu bizimle paylaşabilir misiniz?

İsmail Bülbül: Memnuniyetle hem Reiki Master olan kardeşlerimizin yaralanması, hem de Reiki inisiye olan kardeşlerimizin anlaması açısından sembol ismi vermeden inisiye işlemlerini ayrıntılı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum…

Öğrenci rahat bir sandalyeye, ayakları paralel, terliksiz, yere basar şekilde, elleri yukarı bakacak şekilde açık, diz üstünde, bel , omuz ve boynu dik bir şekilde oturtulur. (Enerjinin doğru akması için gereklidir) Öğrenci adını, soyadını, doğum tarihini söyleyerek, inisiye yapacak hocanın ismini de söyleyerek onun kendisini Usui Reiki 1/2/3a/ya da 3b uyulmamasına müsaade ettiğini söyler. (bunu 3 defa tekrarlar). Bu arada öğretmen, öğrencinin 2 metre arkasında ellerini yukarı kaldırıp, Öğretmenlik enerjisini ister. Öğretmenlik enerjisi tüm vücudunu kaplar. O tüm vücudunu kaplayan enerjiyi öğretmen göbek altı çakrasına toplar ve sol elini göbek altı çakrasına koyar. Sağ eli havadayken gerekli sembolü çizip öğrencisini ve kendisini içine alacak şekilde bir çember çizerek (sembol el ile çiziliyor, çember imgeleyerek yapılıyor) içini beyaz ve mavi nur ile doldurur. Bu işlem, öğrenci ve öğretmenin inisiye anında huzur bulması açısından önemlidir.

Daha sonra öğretmen , öğrencisine yaklaşarak, onun ismini söyleyerek ben geliyorum der.( içinden söyler, sesli değil) Arkasından, başının önüne, başının soluna ve başının sağına gerekli sembolü çizer. Arkasından sadece 3 kere mantrayı söyler. Ve tepe çakrasından üfler. Bu arada Öğretmenin sol eli hala göbek altı çakrasındadır. Öğrencinin sağ tarafına geçer boşta olan sağ eli ile gerekli sembolü çizer ve 3 kere mantrasını söyleyerek sağ elini öğrencinin tepe çakrasına , sol elini ise öğrencinin başının (Model) arkasına koyar. Bu andan itibaren öğrencinin aura kanalı temizliğine başlanır. Eller bu pozisyonda iken ( imgeleyerek) gerekli sembol çizilir, 3 kere mantrası söylenir. Arkasından yine gerekli sembol çizilir ve 3 kere mantrası söylenir ve daha sonra 4 nefes işlemi başlar. ( Nefes burundan karına alınır ve ağızdan dışarıya üflenir.) 1. nefes normal, 2. nefes normalden biraz daha güçlü, 3. nefes de ise öğrencinin aura kanallarına girilir. 4. nefeste tazyikle enerji, tepe çakradan ,göbek altı çakraya gönderilir. Bu işlem de aşağı yukarı, aşağı yukarı 2 veya 3 kere tekrarlanır.( imgeleyerek) . Bu bembeyaz nurdur. Bu nur ile öğrencinin aura kanalları temizlenir. Tepe (TAÇ) çakradan omuzlara, ellere, avuç içi ve parmak ucu çakralara, buralardan yine tepe çakraya, tepe çakradan da göbek altı çakraya indirilir ve bu bembeyaz nur ile öğrencinin aura kanalları tertemiz olur. (Eğer öğrencinin aura kanallarının herhangi bir yerinde bir tıkanıklık var ise bunu öğretmen sezgisel olarak anlar. Gerekirse defalarca öğretmen bu tıkanıklığı açmak için uğraşmalıdır. Ta ki sezgisel olarak açıldığını anlasın , bilsin. )

Daha sonra öğretmen öğrenciden teması kesmeden , sol eli ile öğrencinin sol el parmak uçlarıyla öğrencinin sağ omzundan başlayarak öğrencinin ayağına kadar sürükleyerek aşağıya iner. Ve öğrencinin sağ ve sol ayaklarının bileklerinden elleri ile tutar. Ellerini ayaklarının üzerine koyar. Burada da aynı işlem devam etmektedir. Önce gerekli sembolü çizer ( imgeleyerek) 3 defa mantrasını söyler, sonra yine gereken sembolü çizer 3 kere mantrasını söyler, ( bu işlemler hep imgeleyerek yapılır.) Ve daha sonra 4 nefes işlemi yine başlar. Bu işlem de aşağı yukarı, aşağı yukarı 2 veya 3 kere tekrarlanır.( imgeleyerek)

Sonra öğrenciden temas kesilmeden ayağa kalkılır( ayağa kalkarken , sağ elinin parmak uçları ile öğrencinin ayaklarından dizlerinden itibaren dokunularak) Eğer öğrenci Reiki 1e inisiye oluyorsa, elleri birleştirilir. Eğer Reiki 2, 3a 3b uyumlaması ise, öğrencinin sağ elini öğretmen sol avucunun içine alır. O aşamaya ait sembolleri çizerek, 3 defa da mantralarını söyleyerek, öğrencinin avucunun içine tıklar ve tüm bedenine yollar.

Daha sonra eller birleştirilir, gerekli sembol çizilir ve parmak uçlarına üflenir bu sembol öğrencinin tüm bedenini kaplar. Sonra öğrencinin birleşen iki baş parmağını öğretmen sol avucunun içine alır, (öğretmenin baş parmağına öğrencinin baş parmak uçları temas eder şekilde alır.) Öğretmen, sağ eline de, öğrencinin birleşmiş olan sağ 4 parmağını alır. Daha sonra yine Önce gereken sembolü çizer ( imgeleyerek) 3 mantrasını söyler, sonra yine gereken sembolü çizer 3 kere mantrasını söyler, ( bu işlemler hep imgeleyerek yapılır.) Ve yine 4 nefes işlemi başlar. 4. nefeste tazyikle imgeleyerek öğrencinin vücudunun sağ kısmına üflenerek yollanır. Öğretmen sağ elini üstten kıvırarak( bu sırada öğretmenin sol eli hala öğrencinin baş parmaklarını tutmaktadır.) öğrencinin sol 4 parmağını avucunun içine alır. Ve yine aynı işlem tekrarlanır. Böylece inisiyede fiziksel ,duygusal ve ruhsal denge sağlanmış olur.

Daha sonra öğrencinin elleri alın çakraya (birleşik iken baş parmakları alın çakraya değecek şekilde)götürülür. Bu arada dirsekler iyice yanlara açılır ve öğrenci Reiki 1 e inisiye ediliyorsa sadece gereken sembol çizilir öğrencinin kalp çakrasına yollanır, öğretmen kendi kalp çakrasındaki aynı sembolü ımgeleyerek çıkararak, öğrencinin sembolü ile birleştirir. Bu aynı zamanda öğretmenin öğrenci ile gümüş bir bağıdır. (Yani öğrencinin öğretmene gümüş rengi bir bağ ile bağlanması böylelikle gerçekleşir) Öğrenci Reiki 2ye inisiye ediliyorsa, gerekli semboller çizilir 3 er mantra söylenir, yine öğretmenin kendi sembolleri ile birleştirilir.

Eğer öğrenci 3aya inisiye ediliryor ise, diğer semboller ve 1 de yine gerekli sembol çizilir, 3bye inisiye ediliyorsa diğer semboller ile birlikte çift gerekli sembol çizilir ve öğretmeninki ile birleştirilir.

Daha sonra öğrencinin elleri dizlerinin üzerine koydurulur. Artık avuç içleri yukarı doğru açık değil de dizlerinin üstünde kapalıdır. Öğretmen öğrencinin tepe çakrasına 3 kere üfler. Daha sonra da kalp çakrasına 3 kere üfler. Ve daha sonra tepe çakradan kalp çakraya, kalp çakradan tepe çakraya ve yine tepe çakradan kalp çakraya üfler. (Bunun anlamı tepe çakradan gelen İlahi bilgilerin sadece bilinç düzeyinde kalmaması ve kalbine inmesidir.)

Ve sonra öğretmen öğrencinin önünden 2 metre kadar geriye ayrılır ve yine 2 elini havaya kaldırarak teşekkür eder, yine sol elini göbek altı çakrasına koyar. Bulunduğu yerden öğrencisinin boyunca gerekli sembolü çizer , sol elini de göbek altı çakrasından kaldırıp sağ elinin hizasına getirir ve çizdiği sembolü 3 defa mantarsını söyleyerek iki eliyle sembolü iterek öğrenciye gönderir. Ve o sembol öğrenciyi içine alır. Daha sonra ellerini çırpar ve 3 defa avucunun içinden üfler. İnisiye işlemi bitmiştir. Öğrenciye dokunarak onu tebrik edip hayırlı olmasını diler.

Tüm dünya Usui Reiki otoritelerinin uyguladığı, geçerli olan inisiye şekli budur.

L.N: Hocam ama beni uyumlayan master ayaklarıma inmemişti, ayak bileklerimi falan da tutmadı, bunu çok net hatırlıyorum. Taç çakramdan üflediğini biliyorum, ama sizin anlattığınız şekilde, elini taç çakrama ve başımın arkasına da koymamıştı. Birkaç kez etrafımda döndüğünü hissettim ama yine sizin tarif ettiğiniz şekilde ellerimi birleştirip, tutmadı.

O halde ben inisiye olmadım mı? Yada eksik inisiye mi oldum?

İsmail Bülbül: Daha önce de söylediğim gibi, ülkemizde zincirleme bir hatadır gidiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi, anlatılan bu inisiye şekli, tüm dünya Usui Reiki otoriteleri tarafından uygulanan ve öğretilen şekildir.

Bunlardan en önemlisi, ayak bileklerine inilmesi ve ayak bileklerinin tutulması, gerekli sembollerin imgeleyerek çizilip, 3er defa mantralarının söylenmesi ve yine nefes işlemi ile yerden pozitif enerji alınarak, ayakların altından kök çakraya yollanması ve kök çakradan da göbek altı çarka ile birleştirilmesidir.

Bu şekilde yapılmazsa kök çakra açılmaz. Kök çakra ise bizi dünyaya bağlayan, tüm dünyevi iş, aşk, para, başarı gibi kavramlarla ilişkimizi ifade eden çakradır.

L.N: Hocam yakın uyumlamayı anlattınız. Peki uzak uyumlama nasıl oluyor?

İsmail Bülbül: Uzak uyumlama da yakın uyulmamanın aynısıdır. Uzak uyumlamada da kişi yine aynı tarif edildiği şekilde sandalyesine oturur. Hocası onu randevulaştıkları tarih ve saatte uyumlar. Yalnız uzak uyumlama , tam bir meditasyon halinde yapılır.

Uzak uyumlamada hocanın öğrencisini, öğrencinin de hocasını görmesi şarttır. Hayali birine asla uyumlama yapılamaz. Eğer mümkünse internet üzerinden görüntülü olarak yapılanı daha makbuldür. Bu mümkün olamıyorsa, hocanın bir resmi öğrencisinde, öğrencinin de bir resmi hocada bulunması gerekir. Hoca tam bir meditasyon halinde manevi olarak öğrencisinin yanına gider, yukarıdaki yakın inisiyede olduğu gibi aynı işlemleri manevi olarak öğrencisine uygular.

L.N: Hocam açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz.

İsmail Bülbül: Rica ederim.

REİKİ İNİSİYELERİ NASIL YAPILIR?  | Sonsuz Şifa

Sonsuz Şifa Bireysel Seansları her derde çare buluyor.

Sunu1sdresdeKendi dönüşümünüzü kendiniz sağlayamıyorsanız

Cavit Çağ’ın uyguladığı
SONSUZ ŞİFA Enerjisi BİREYSEL SEANSI alarak
Geçmişte yaşadığınız olayların
Fiziksel, Ruhsal, zihinsel ve duygusal alanlarınızda biriken toksinlerinden
Bilinçaltınızda oluşan çöp inanç, korku, öfke, acı ve nefretin üzerinizdeki olumsuz etkisiniden, kurtulup
Hayatınıza yeniden Sevinci, Neşeyi, Mutluluğu getirerek, Esnek düşünceler ile yaşam yolunuzu aydınlatarak
Kalıcı kalite ve sağlık getirebilir,
Aynı bedende yeniden sağlıklı olarak doğabilirsiniz.

Kendinize bu armağanı alın..

Siz buna LAYIKSINIZ

Tel: 0533 835 2473

Eğer 18:00-21:00 arası bu telefonu ararsanız,

Herhangi bir ARACI olmadan Cavit ÇAĞ‘la görüşebilirsiniz.

Sevinç, Neşe, Mutlulukla birlikte Sonsuz ŞİFA sizinle olsun.

REİKİ İNİSİYELERİ NASIL YAPILIR?  | Sonsuz Şifa
Sonsuz Şifa uzmanı Cavit Çağ çöp duygularınızı alarak yaşama aynı bedende yeniden doğmanızı sağlıyor iletişim 0533 835 2473
Ne kimseye Mecbur OL…
Ne de kimseyi Mecbur Bırak !
Ne OLACAKSA gönüllü OLSUN
* Cavit ÇAĞ

REİKİ İNİSİYELERİ NASIL YAPILIR?  | Sonsuz Şifa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

YORUMLAR

Tavsiye Edilir

Bir Dengeleme Ritüeli

Bir Dengeleme Ritüeli

Bir Dakikalık Mola Gözlerinizi kapayın ve ellerinize odaklanın.. Ellerinizi üstüste gelecek şekilde tam göğsünüzün ortasında …