Home » 02 - Günlük Mesajlar » Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları
Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları

Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları

Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme YollarıDiksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları

Diksiyon sesleri ve sözleri dilin kurallarına uygun olarak söyleme biçimi; hitabet ise etkili söz söyleme sanatıdır

Öğrencilere kendilerini her ortamda doğru ve etkili ifade etmenin yanında estetik kaygılarının davranışlarını şekillendireceği bir eğitimin verilmesi gerekliliği diksiyon ve hitabet dersinin önemini ortaya koymaktadır

İnsanın varlığı başka insanların varlığı ile anlam kazanır Bu anlamlılık başka insanlarla kurduğu iletişimle pekişerek artar Konuşma toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olan iletişimin en önemli öğelerinden biridir Temelde çok yönlü ve karmaşık bir sistem olan konuşma süreç içerisinde zihinsel gelişimle birlikte kişilik oluşumunu da etkiler Bu özellikleri nedeniyle antropoloji etnoloji sosyoloji psikoloji sosyal psikoloji dil bilgisi dil bilimi anlam bilimi fonetik fonoloji mantık estetik gibi çeşitli alanlarla da ilişkilidir

Konuşma sadece kelimeleri ses aracılığı ile başkalarının kulaklarına iletme olmadığı gibi dinleme de sadece işitmek değildir Gerçekte tüm benliğimizle konuşmakta kulağımızla işitip zihnimizle dinlemekteyiz yani konuşma; duygu ve düşüncelerimizi görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme ve paylaşma işidir Toplumdaki statüsü ne olursa olsun herkes uğraşısının gerektirdiği konuşmaları yaparak amacına ulaşmaya çalışır Konuşma ile düşünmenin birbirinden ayrılmazlığı birbirinin doğurganı besleyeni ve aynı zamanda da aynası olduğu bir gerçektir

Konuşma eğitimi büyük ölçüde ailelerin gelenek görenek ve alışkanlıkları sınırı içinde süregelir İyi ilişkilerin kurulup iş birliği içinde yaşanılan iletişime çok yer verilen bir çevrede; özellikle ailedeki kişilerin rahat konuştukları ve iyi dinleyici oldukları ortamlarda çocuk bundan etkilenir Erken yaşlarda konuşma yeteneğinin geliştirilmesi bireysel toplumsal ilişkilerimizde iş ve eğitim yaşamımızda başarılı olmamızı sağlayacaktır

Söz söyleme sanatının güzel bir Türkçe ile anlaşılır biçimde dile getirilmesi yeteneği küçük yaşlarda başlayan bir eğitimle geliştirilmelidir Eğitilmiş bir sesin güzel konuşmaya etkisi büyüktür Eğitilmiş ses yardımıyla sözcükler daha doğru etkili ve yerinde kullanılır Konuşma yeteneği doğuştan vardır Bu yetenek diksiyon ile geliştirilerek daha iyi duruma getirilebilir

Bütün bu düşünceler ışığında öğrencilere duygularını düşüncelerini ihtiyaçlarını beklentilerini doğru güzel etkili bir şekilde ve topluluk karşısında beden ile mekân gibi faktörleri de en uygun biçimde kullanarak sunabilme becerisi kazandırmak bir zorunluluktur Diksiyon ve hitabet eğitimi ile kendisi ve çevresi ile barışık insanlarla doğru iletişim kurabilen; duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde aktarabilen; sesini bedenini koordinasyon içinde kullanabilen ve hedeflerine ulaşmada bunu etkili bir yöntem olarak benimseyen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir

Ayrıca bu derste öğrencilerin dili doğru güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark ederek Türkçeyi özenle kullanabilen konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen doğru – yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak yetişmeleri önem taşımaktadır

Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları

Diksiyon sesin güzel çıkmasını ve sözlerin doğru seslendirilmesini amaçlayan sanatın adıdır Diksiyon bu yönüyle ses ve söz üzerinde odaklanmıştır Sözün içeriğinin kodlanması yani etkili iletişim diksiyon sanatının dışında kalan bir konudur

Güzel söz söylenmesinin organik alt yapısı FONETİK ve DİKSİYON bilgisinde yatar

Aşağıdaki alıştırmaları yavaştan hızlıya önce iki nefeste daha sonra tek nefeste seslendirecek şekilde 15 gün boyunca her gün 15-20 dakika uygulayın

Sonraki bir hafta ayna karşısına geçip anlamlı ifadeler söylüyormuşçasına jest

Günlük uygulamaların ilk birkaç dakikasını dişinizin arasına kurşun kalem sıkıştırarak seslendirin sonrasını kalemi ağzınızdan çıkarak devam edin

(Bu alıştırmada amaç dudakları çalıştırmak bunun uzun sürmesi çenenizi gerecektir!)

Abartarak yüksek sesle çok hızlı söylemeye başlay[Misafirler Kayıt Olmadan Linkleri Göremez | Kayıt Olmak için Tıklayın]ncaya kadar hızı artırmaya devam edin

Bu tekerlemeleri hatasız ve çok rahat okuyabilecek şekilde tekrar etmelisiniz

Alıştırmalar;

Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler

Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım ne kapı gıcırdatıcılardanım

Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar

Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse dört deryadan dört dert dört dergahtan dört dev çıkar

Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı

Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları taka-tukalatmadan al da gel

Nankör nalbant nalları nallamak mı

– ilgana ılgar

Kırk kırık küp

Şu odayı badanalamak mı yoksa badanalamamak mı?

Sen seni bil

– Şu karşıda bir dal

Elalem aladana aldı aladanalandı da biz bir aladana alıp da aladana-lanamadık

Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak? Bu yoğurdu mayalamak da mı saklamak mayalamamak da mı saklamak?

Getirince el getirir yel getirir sel getirir; götürünce el götürür yel götürür sel götürür

Al bu takatukaları takatukacıya takatulatmaya götür Takatukacı takatukaları takatukalatmam derse takatukacıdan takatukaları takatu-kalatmadan geri getir

Şu karşıdaki kara kuru kavak karardın mı ey kara kuru kavak sarardın mı ey kara kura kavak?

İbişle memiş mahkemeye gitmiş mahkemeleşmiş mi mahkemeleşme-miş mi?

Kırk kınk küp kırkının da kulpu kırık kara küp A be kuru dayı ne kuru sarı dan bu darı a be kuru dayı

Şu karşıda bir dal

Değirmene girdi köpek Değirmenci vurdu kötek Geldi yedi köpek Hem kötek Hem yedi köpek

Üstü üç taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldınr?

Şavşatk Şakir

Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse dört deryadan dört dert dört dergahtan dört dev çıkar

Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek Kırk kırık küp kırkının da kulpu kırık kara küp

Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısınız kapı gıcırdamalardan mısınız? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanız ne de kapı gıcırtıcılardan Vırvırcı Vedia ile vıdı vıdıcı Veli velinimeti vatman Vahit e vilâyette veda edip Vefa ya doğru vaveylâsız

* Alıntı

Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları

Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları

Sonsuz Şifa Bireysel Seansları her derde çare buluyor.

Sunu1sdresdeKendi dönüşümünüzü kendiniz sağlayamıyorsanız

Cavit Çağ’ın uyguladığı
SONSUZ ŞİFA Enerjisi BİREYSEL SEANSI alarak
Geçmişte yaşadığınız olayların
Fiziksel, Ruhsal, zihinsel ve duygusal alanlarınızda biriken toksinlerinden
Bilinçaltınızda oluşan çöp inanç, korku, öfke, acı ve nefretin üzerinizdeki olumsuz etkisiniden, kurtulup
Hayatınıza yeniden Sevinci, Neşeyi, Mutluluğu getirerek, Esnek düşünceler ile yaşam yolunuzu aydınlatarak
Kalıcı kalite ve sağlık getirebilir,
Aynı bedende yeniden sağlıklı olarak doğabilirsiniz.

Kendinize bu armağanı alın..Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları

Siz buna LAYIKSINIZ

Tel: 0533 835 2473

(”WHATS APP” tan da arayabilirsiniz)

Eğer 18:00-21:00 arası bu telefonu ararsanız,

Herhangi bir ARACI olmadan Cavit ÇAĞ‘la görüşebilirsiniz.

Sevinç, Neşe, Mutlulukla birlikte Sonsuz ŞİFA sizinle olsun.

Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları
Cavit Çağ çöp duygularınızı alarak yaşama aynı bedende yeniden doğmanızı sağlıyor iletişim 0533 835 2473
Hiç kimse
göründüğü gibi
değildir.
 
Görünüşler,
sadece
bir maskedir
vakti gelince
düşer.
 
* Cavit ÇAĞ

Diksiyon Nedir | Diksiyon Geliştirme Yolları

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

YORUMLAR

Tavsiye Edilir

Kendimden Özür Dilerim.

Kendimden Özür Dilerim.

Kendime hastalığı, parasızlığı, işsizliği yaşattığım için, yeniye geçmekten, değişimlerden korktuğum için sonuçta yine yaşama güvenmediğim …